زبان گرجی زبان رسمی گرجستان : آیا یادگیری زبان گرجی مشکل است؟ بایستی بگوییم که زبان رسمی کشور گرجستان زبانی مشکل به حساب می آید البته برای ایرانی ها. چون چندین حروف الفبا دارد که در زبان های فارسی و ...